Radovi na cloud serverimaNajavljena održavanja
Period: 19.06.2019 1:00 - 19.06.2019 2:00 CEST
Server: cudhfreng2029.srvnetplus.com, cudhfreng1890.srvnetplus.com, cudhfreng443.srvnetplus.com +4

Planirana su hitna održavanja na našim cloud hypervisor-ima na navedenoj lokaciji.

Tokom radova očekujemo kratkotrajne prekide na manje od 60 minuta.

Tehnička služba će učiniti sve što je u njenoj moći da radovi traju što je kraće moguće.

Trenutno nema problema sa poslužiteljima.
Impressum